KUR’AN HAYATTIR, İNSANLIĞI YAŞATIR

Tarih: 23 Mart 2021 21:43
KUR’AN HAYATTIR, İNSANLIĞI YAŞATIR

Ziya GÜNDÜZ/YAZAR

Hz. Peygamber Dönemi’nden bugüne kadar Kur’an ve insanoğlu arasında devamlı bir bağ olmuştur. Kur’an’ın vesilesiyle insanoğlu Allah ile muhatap olmuştur. Allah, insanı kendisine muhatap kılmıştır. İnsanın direkt Allah ile muhatap olması büyük bir şereftir.
İnsanoğlunun hayatını nasıl düzene koyacağı; iyi bir insan nasıl olunacağı, iyi bir toplumun nasıl oluşacağı, kadın ve erkek arasındaki ilişkinin nasıl olacağı, siyaset konusu, eğitim konusu, devlet düzeni, toplum düzeni, aile düzeni gibi birçok konu, Kur’an’ın ana konuları arasında yer almaktadır.
Bu durum karşısında, insanların Kur’an ile canlı bir irtibatı olması gerekiyor. Kur’an’ın muhatabı bütün insanlardır. Kur’an’ı sadece âlimler, bilginler, filozoflar değil, herkes anlar.  Çözüm yollarını, Batı’dan veya başka yerlerden aramaya gerek yok. Eğer insanlar, Kur’an’a kulak verirse toplum düzeni çok daha iyi noktaya gelecektir.
Bu konuda, bazı örnekleri Kur’an ışığında dile getirmek istiyorum.
SİYASET DİLİ NASIL OLMALI?
Bakın, siyaset dilinin nasıl olacağını Kur’an’ın şu ayetinde görmek mümkündür.
Ayet meali şöyledir:
“İkiniz birlikte doğruca Firavun'a gidin; çünkü o gerçekten her türlü ölçüyü aşmış bulunuyor. Ama onunla yumuşak bir dille konuşun ki, o zaman belki aklını başına toplar yahut [böylece, en azından kendisine] gözdağı verilmiş olur.” ( Taha, 43-44)
Muhammed Esed, “Kur’an Mesajı” isimli tefsirinde bu ayete şöyle bir yorum getiriyor:
“Kur'anî anlatım, değişmeyen bir gerçeği ya da gerçekleri ortaya çıkarmak yahut insan davranışlarıyla ilgili evrensel bir ilkeye açıklık kazandırmak amacını taşıdığına göre, açıktır ki, Allah'ın Hz. Musa'ya belirli bir günahkâr için yönelttiği ‘onunla yumuşak, ılımlı bir tarzda konuş ki, aklını başına toplamak için fırsatı olsun’ emri bütün çağlar için ve ihtidaya vesile olabilecek bütün tebliğ çabaları için geçerlidir.”(Kur’an Mesajı, İşaret Yay. Shf: 522)
Bu ayetten hareketle Dünya ve Türkiye siyasetine yeni bir dilin yerleşmesi çabası içerisinde olmak gerekiyor. Türkiye örneğinde görülebileceği üzere Türkiye siyaseti, şiddet dili üzerinden yapılmaktadır. Muhatapların birbirilerini anlama gibi bir dertleri yok maalesef. Muhammed Esed’in dediği gibi bütün çalışmalarda bu dilin kullanması, huzuru ve mutluluğu beraberinde getirecektir.
Yine buna benzer başka bir ayet-i kerimede, Allah şöyle buyurmaktadır:
“(Mademki) İyilik ile kötülük bir değil, sen [kötülüğü] daha güzel olan ile sav; bak, o zaman seninle arasında düşmanlık olan kimse, [eski bir] dostun, gerçek bir arkadaşınmış gibi davranır!” (Fussilet, 34)
Bakın, iyilikle kötülük asla bir olmaz. Burada bir yol, yöntemden, bir tavsiyeden söz ediliyor.
Öncelikle bütün insanlık için Türkiye genelinde yeni bir siyaset dili için bu uyarılar veya tavsiyeler dikkate alınmalıdır.
ERKEK VE KADIN BİRBİRİ İÇİN YARATILMIŞTIR
Kadın ve erkek ilişkisinde, öncelikle ne kadın erkekten ne de erkek kadından üstündür. Allah, üstünlüğü herkesin bildiği gibi takvaya bağlamıştır. Erkek ve kadını karşı karşıya getirmek, cahillikten başka bir şey değildir. Dünya var oldukça; erkek kadına, kadın da erkeğe muhtaçtır. İkisi birbiri için yaratılmıştır.
Kur’an erkek ve kadın ilişkisini, şu ayet-i kerime ile açıklığa kavuşturuyor:
“Erkek ve kadın müminlere gelince, onlar birbirlerinin yakınlarıdırlar: [Hep] İyi ve doğru olanın yapılmasını özendirir, kötü ve zararlı olanın yapılmasına engel olurlar ve onlar namazlarında kararlı ve devamlıdırlar, arındırıcı yükümlülüklerini yerine getirir, Allah'a ve O'nun Elçisi'ne yürekten bağlılık gösterirler.” ( Tevbe, 71)
Erkeklerin ve kadınların, hayatın bütün alanlarında birlikte iyi çalışmaların içerisinde yer alması mümkündür. Bu anlamda, İstanbul Sözleşmesi’ne gerek yok. Türkiye toplumu için Kur’an’dan hareketle daha iyi sözleşmeler yapılabilir. Uzmanlara bu konuda çok büyük iş düşmektedir. Kur’an’da herkes için hayat vardır.
KUR’AN HAYAT VERİR
Kur’an, insanların hepsine hayat verir. Çünkü Kur’an, hayat rehberidir. Hayatın ana kaynağıdır.
Elbette bunun mutlak bir şartı vardır. O da şudur: “Kur’an, düşünüp öğüt alanlar için bir rehberdir.”
Vesselam!

 

https://www.gazetehamburg.com/makaleprint/kur-an-hayattir--insanligi-yasatir/