İSTERİM DE İSTERİM!

Tarih: 22 Haziran 2021 22:34
İSTERİM DE İSTERİM!

Korcan YİĞİT/YAZAR

Çevremde beyni gelişmiş, düşünme ve idrak kabiliyetine sahip insanlar isterim.                               
Kitap okusun, gazete okusun, dünyadan haberi olsun, isterim.                                                           
Azıcık hâlden anlasın, vicdan sahibi olsun, isterim.                                                                      
Yaratılanı sadece Yaratan'dan ötürü değil, insanlık gereği olarak da sevsin, isterim.                         
Hayvanlara ilişmesin, sapıtmasın, adam olsun, isterim.                                                                     
Kadına mal gözüyle bakmasın, namusu biraz da kendi önünde arasın, isterim.                                          
Her türlü naneyi yiyip sonra ahkâm kesenleri kendini bilmeye davet etmek isterim.                                   
  Kul bilmese de Allah bilir diye hatırlatmak isterim.                                                                         
  Çevresine duyarlı, doğaya saygılı bireylerle dolu bir dünyada yaşamak isterim.
Bütün dünya buna inansa, hayat bayram olsa isterim.                                                           
Kanalizasyonunu denize akıtıp sonra o denizde yüzene, oradan çıkan balığı, midyeyi yiyene de Rabbi’m akıl, fikir ihsan eylesin, isterim.                                                                           
Pisliğini halının altına süpürüp başkasının halısının altında pislik arayanları Allah'a havale etmek isterim.                                                                                                                                         
Çıkarken sifonu çeksin, ettiğini kimsenin görmek zorunda olmadığını bilsin, isterim.               
Üreten, yetiştiren, tembellik etmeyen, çalışkan bir halkım olsun, isterim.                                                
İsraf etmesin, paylaşsın, paylaşmanın yüceliğini kavrasın, isterim.                                          
Televizyonda sadece dizi değil, biraz da haber programı izlensin, isterim.                                        
EVLATLAR DA ANA BABA HAKKI BİLSİN
Silah kuşanan, mafya ve derin devlet özentisi içindeki TikTok gençliğin, bu millete bir hayrı olmayacağının bilinmesini isterim.                                                                                                       
 Siyaset konuşurken karşısındakinin fikrine de saygı duyan bireyler isterim.                                         
“Seninki mi büyük yoksa benimki mi?” diye malda değil, hayırda yarışan şahsiyetler isterim.       
Bu kişiler, aradığı huzuru parada değil, sevgide bulabileceğini de bilsin, isterim.                                                   
"Saldım çayıra, Mevlam kayıra." demeyen, doğurduğunu sakınıp gözeten bilinçli ebeveynler isterim.                                                                                                                                                 
Evlatlar da ana baba hakkı bilsin, azıcık dilini tutsun, söz dinlesin, demek isterim.                    
"Küçükler, büyüklerin hiçbir şey bilmediğini zanneder ama büyükler, küçüklerin hiçbir şey bilmediğini bilir." sözünü de hatırlatmak isterim.
Kimse kimseyi dinine, ırkına, milletine göre ayırmasın, özünde sarının kızıldan, beyazın siyahtan farkı yoktur, bu bilinsin, isterim.                                                                                            
Adaleti kaybetmeyen, hak bilen, hukuk bilen bir toplum isterim.                                                        
Keseri hep kendine değil, azıcık da karşındakine yont isterim.                                                              
  İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batırırken empati kur, gün gelir, hesap döner, çuvaldıza sen de nail olursun, bunu bil, isterim.                                                                                                      
Kendi özgürlüğün kadar karşındakinin özgürlüğüne de saygı duy, isterim.                                         
Sanatı ve sanatçıyı yücelten, sadece popüler olanı değil, ömrünü sanatına adamış, üreten, emek vereni de alkışlayan bir toplum isterim.                                                                                       
 Kendi kalesine gol atmayan, ahlaklı, zeki sporcular isterim.                                                                          
 Bu millet, futbolculara değer verdiği kadar bayrağını dalgalandıran, madalyalar getiren diğer sporcuları da gözetsin, isterim.                                                                                                             
 Vatanını satmayan, milletini yücelten, gururlu, onurlu adamlar isterim.                                                              
Tüm siyasetçiler mal beyanında bulunsun, milyonluk dairelerin nasıl alındığı açıklansın, isterim.                                                                                                                                                      
 Atatürk'ün büstüne değil, fikirlerine sahip çıkan bir Türk Milleti isterim.
NAMUSLU YÖNETİCİLER İSTERİM
Çalmayan, çaldırmayan, hısım akraba kayırmayan, namuslu yöneticiler isterim.
"Devletin malı deniz, yemeyen domuz." zihniyetinde olanları da Allah'a havale etmek isterim. Hayvanların yaşam hakkını gözeten yasa, Yüce Meclis'te daha fazla bekletilmesin, ite, uğursuza gereken ceza misli ile verilsin, isterim.                                                                                       
Etrafımızı rant için beton yığınına döndürenler, o betonların altında kalsın, demek isterim.                  
Kişinin üç kuruşuna göz diken dolandırıcı ve soyguncuları Allah ıslah etsin, isterim.                      
 Dostun hayırlısını, dedikodu yapmayanını isterim.                                                                                
Onu isterim, bunu isterim.
İsterim de isterim...
Endamı şanlı, sohbeti ballı, biraz da nazlı bir yâr isterim.
Hakkımda hayırlısını, kazancın helal olanını isterim.
Beni Cuma günleri dışında da hatırlayan, hâlimi, hatırımı soran, hayırlı mümin arkadaşlar isterim.
Yalancı mıyım

https://www.gazetehamburg.com/makaleprint/isterim-de-isterim-/