ANA DİLİN ÖNEMİ

Tarih: 14 Haziran 2021 16:33
ANA DİLİN ÖNEMİ

Sibel BOZKURT/YAZAR

"Bir toplumu yok etmek için silahlara gerek yok. Lisanını unutturmak yeterlidir." diyor Konfüçyüs. Almanya’da, 30 yıldır eğitime verdiğim çabada, ana dilin önemini hep vurgulamışımdır. Ana dil, çocuğun ailesinden, özellikle annesinden öğrendiği dildir. Ana dilini öğrenmek demek, sağlam bir kişiliğe sahip olmayı da beraberinde getiriyor. Bu, bilimsel bir gerçek… Körpe yaşında, henüz anaokuluna gitmeden önce kendi ana dilini öğrenen bir çocuk, diğer dilleri de daha hızlı kavrıyor çünkü hafızasında ve bilinçaltında kavramlar yerleşmiş oluyor.
Başka şekilde söyleyelim: Çocuğun hafızasında yaşadığı bir dil vardır. Öğreneceği yeni dil, o mantığın üzerine kuruluyor. Bu sebeple çocuk için kendi ana dilini öğrenmek, bir kez daha önem arz ediyor ama sadece evde konuşulan, öğrenilen dil yeterli değildir. Velilerin bu görevi yerine getirmeleri çok zor. Ana dili doğru ve kalıcı bir şekilde öğrenmek için okulda dil öğrenimi şarttır. Ana dil doğru bir şekilde okullarda öğretilirse başka diller de daha kolay öğrenilir.
ANA DİL NESİLLERİ BİRBİRİNE BAĞLAR
Ana dil nesilleri birbirine bağlar. Dilini unutan kimseler erimeye yani asimile olmaya mahkûmdur. 60 yılı aşkın süredir, Türklerin Avrupa macerası sürüp gidiyor. Yıllardır, çeşitli Batı Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında düzenlenen ortak kültür komisyonlarında bir türlü karara bağlanamayan "Türkçenin seçmeli ders olarak okutulması” konusu hem halkımızın hem devletimizin zaafı olarak ortada duruyor. Mevcut hâliyle üzülerek ifade edeyim ki ana dil derslerine genel olarak öğrencilerin ve velilerin ilgisi giderek azalıyor. Birçok okulda, ana dil dersleri öğleden sonraları yapılıyor. Üçüncü neslin ancak yarısı, ana dilini öğrenmek için haftada genellikle iki saatlik Türkçe Dil ve Kültür Dersi’ne katılmaktadır.
Buna karşılık ana dil derslerine katılım oranı, Yunanlılarda yüzde 60,  Portekizlilerde yüzde 70 dolayındadır.
ANA DİL, KİMLİĞİN EN BÜYÜK ÖZELLİKLERİNDEN BİRİ
Diğer ülkeler ana dilin önemini kavramıştır. Türkçesi iyi olan öğrencilerin Alman okullarında daha başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Türkçe, Türk kimliğinin en büyük özelliklerinden biridir.
Şunu da unutmamak gerekir ki dil bilimcilerin yaptığı onca araştırmaya göre bir dili öğrenmek için kendi dilini öğrenmek şarttır. Netice olarak yaşanan sorunları çözmede, Türk Devleti’ne düşen sorumluluklar var. Öğretmenlerin velilerimize rehberlik etmesi çok önemlidir. Veliler, bu işin önemini kavrayıp çocuklarını düzenli olarak Türkçe derslerine göndermelidir.

 

https://www.gazetehamburg.com/makaleprint/ana-dilin-onemi/