YASAL DÜZENLEMELERE GÖRE HERKESİN GÜRÜLTÜSÜZ, SAĞLIKLI VE DENGELİ BİR ÇEVREDE YAŞAMA HAKKI VARDIR

Avukat GÜL Eyövge /YAZAR

31 Mayıs 2022 23:58
A
a
Merhaba,
Bugün bu yazımızda komşuluk ilişkileri ve hukuki boyutu değerlendirmek istedik. Öncelikle temennimiz, her zaman olduğu üzere iyi niyet kuralları çerçevesinde tarafların sorunlarını çözmesidir ancak tabii ki her zaman taraflar arasında bir anlaşmaya varılamamaktadır. Bu gibi durumlarda, hukuk ve yasal düzenlemeler devreye girecek ve haklarımız korunacaktır.
Komşuluk ilişkileri çerçevesinde gürültü kavramına birçok durum dâhil edilebilmektedir. Örneğin sürekli evde çocukların odadan odaya koşması, yüksek sesle müzik dinlenmesi, topuklu ayakkabılarla yürünmesi gibi katlanılması güç durumlar gürültü kapsamına dâhil edilebilir.
GÜRÜLTÜ DURUMUNDA KOMŞULARIN HAKLARI
Toplu olarak yaşadığımız için uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bu kurallara uyulmaması ve gürültü kavramının rahatsızlık verici düzeye varması hâlinde öncelikle apartman ve site yönetmeliklerine göre uyarı yapılması faydalı olacaktır.
KAT MÜLKİYETİ KANUNU, GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ, SİTE YÖNETİM PLANI
Sitelerde yönetimlere, apartmanlarda ise yöneticilere yazılı olarak başvuruda bulunulup gürültü yapan kişi ya da kişilere karşı uyarı yapılması, ikaz edilerek rahatsızlık yaratan mevcut durumun sonlandırılması istenebilir. Yönetim ayrıca ikaz niteliğinde bir yazı ile herkesin görebileceği şekilde apartman ve site kurallarına uyulmasını ve kurallar dâhilinde yaptırımların uygulanmasını, ihtarname gönderilmesini talep edebilir.
Kat Mülkiyeti Kanunu 18.madde kat maliklerinin (komşuların) uyması gereken kuralları "Kat malikleri gerek bağımsız bölümlerini gerek eklentileri ve ortak yerleri kullanırken doğruluk kaidelerine uymak, özellikle birbirini rahatsız etmemek, birbirinin haklarını çiğnememek ve yönetim planı hükümlerine uymakla karşılıklı olarak yükümlüdürler.’" şeklinde ifade etmiştir. Bu kanun maddesine aykırı davranılması ise yasal yükümlülüklerin ihlali anlamına gelip suç oluşturabilmektedir.
GÜRÜLTÜNÜN RAHATSIZ BOYUTA GELMESİ HÂLİNDE SAVCILIĞA ŞİKÂYET
Yukarıda bahsedilen seçeneklerin işe yaramaması ve gürültünün rahatsızlık verici düzeyde devam etmesi halinde savcılığa suç duyurusunda bulunulabilir. Unutmayalım ki herkesin özgürlüğü karşımızdaki kişinin özgürlüğünün başladığı yerde bitmektedir. Bu sebeple katlanılması güç gürültüler Türk Ceza Kanunu’muza ve mevcut yasal düzenlemelerimize göre suç teşkil etmektedir.
5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 123. maddesi “Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması hâlinde, mağdurun şikâyeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.” şeklindedir.
TCK 183. maddesinde de gürültüye neden olma suçu çevreye karşı suçlar bölümünde düzenlenmiş olup kişilerin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkını korumaktadır. Gürültüye neden olan kişi ise iki aydan iki yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır. 
İlgili madde metninden de anlaşılacağı üzere komşusunu sırf rahatsız etmek amacıyla gürültü çıkaran (yüksek sesle televizyon izlemek, müzik dinlemek, bağırmak, halı silkelemek, müzik aleti çalmak, matkap çalıştırmak gibi) şikâyet hâlinde üç aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.
Ayrıca yaptırımlar bununla da sınırlı değildir. Çoğu zaman gürültü çıkarak mağdurda rahatsızlık yaradan kişilerin hareketi başka suç tipleri çerçevesinde de değerlendirilebilir ve bu suçlardan da şikâyetçi olunabilir (Kasten yaralama, mala zarar verme, hakaret, tehdit gibi.).
KABAHATLER KANUNU VE İDARİ PARA CEZALARI
Mağdur olan komşunun bir diğer yasal hakkı ise Kabahatler Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca gürültü ve rahatsızlık için iki ayrı para cezası uygulanmasını isteme ve borçlar kanunu uyarınca tazminat talep etme hakkıdır.
SONUÇ
Özet olarak belirtmemiz gerekir ki apartmanlarda ya da sitelerde meydana gelen gürültü hâlinde başvurulacak birçok hukuki çare vardır. Kimsenin kimseyi rahatsız etme hakkı olmayıp herkes sağlıklı ve gürültüsüz bir çevrede maddi ve manevi bütünlüğünü koruyarak yaşama hakkına sahiptir. Bu bağlamda, öncelikle sözlü ikaz, apartman yönetim planları, gürültü yönetmelikleri incelenerek hareket edilmesi gerekmektedir. Bu yolların gürültüyü sonlandırmaya yetmemesi hâlinde polis veya zabıta aracılığıyla şikâyet bildirilebilir ayrıca gürültünün tespiti hâlinde para cezası uygulanabilir. Savcılığa şikâyette bulunarak gürültücü komşunun ceza alması sağlanabilir. Borçlar kanunu kapsamında tazminat talep edilebilir. Gürültünün devam etmesi hâlinde kat malikleri olan komşular dava açabilir veya ev sahibine bildirim yapılabilir.
Sonuç olarak herkes komşularının haklarına saygı göstermeli ve toplu yaşamanın getirdiği kural ve kaidelere uygun hareket etmelidir.

 
1000
icon
. 2 Haziran 2022 11:33

Harika bir yazı olmuş, hukukçu olmayanların bile rahatlıkla haklarını öğrenebileceği bir makale. Bu tür yazıların artmasını dilerim. Teşekkürler.

0 0 Cevap Yaz
Ahmet 1 Haziran 2022 21:08

Teşekkür ederim komşuluk hukuku için çok güzel bir çalışma

0 0 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • zaferözpolatmedya.com
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat