TARIM EKONOMİSİ

Serkan EREN/YAZAR

19 Ağustos 2022 00:27
A
a

Merhaba Değerli Okuyucular,
Her geçen gün tarım ekonomisi günden güne değerini artırmaktadır. Açık tarım, kapalı tarım gibi birçok yöntem ortaya çıkmakta ve teknolojik gelişmeler yaşanmaktadır tarım alanında.
Peki, öncelikle tarım ve ziraatın tanımını yaparak başlayalım.
Tarım veya ziraat; bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretilmesi, bunların kalite ve verimlerinin yükseltilmesi, bu ürünlerin, uygun koşullarda muhafazası, işlenip değerlendirilmesi ve pazarlanmasını ele alan bilim dalıdır. Diğer bir ifade ile insan besini olabilecek ve ekonomik değeri olan her türlü bitkisel ve hayvansal ürünün bakım, besleme, yetiştirme, koruma ve mekanizasyon faaliyetlerinin tamamı ile durgun sularda veya özel alanlarda yapılan balıkçılık faaliyetlerinin tümüdür.
Bu bilim dalı, bilimsel bilginin yanı sıra, özel yetenek ve önsezi gerektirir. Tarım, uygulamalı bir bilim dalı olup amacı insanların yararına ekonomik değerler elde etmektir.
Tarım, iki temel üretim dalından oluşur. Bunlar; bitkisel üretim ve hayvansal üretimdir. Bu iki temel tarım üretimi dalının ve tanımlarının arasındaki tek ayrım, kullandıkları materyalin birinde bitki, ötekinde ise hayvan materyali oluşudur.
Tarım konusunda ülkemiz çok zengin bir konumda olmalıdır. Bu zenginlik, en kısa sürede değerlendirilerek hayata geçirilmeli ve bu ekonomimin getirileri, daha fazla zaman kaybetmeden elde edilmelidir. Milli ekonomimizin temeli tarımdır. Bu yüzden tarımda kalkınmaya her zaman öncelik verilmelidir. Atatürk’ümüzün bu konuda yapmış olduğu çalışmalar, dönemin en zayıf ulusunu güçlendirmiş, senelerce savaş hâlinde bulunan ülkemiz ekonomisinin hızlı bir şekilde düzelmesini ve kalkınmasını sağlamıştır. Bu konuda, Atatürk’ün yapmış olduğu reformları hayata geçirmek yeterli olacaktır.
TARIM EKONOMİSİNİN ÜRETİME KATKISI
https://www.tkteknoloji.com.tr adresine sahip Tarım Kredi Teknoloji Sitesi’nde tarım ekonomisinin üretime katkısı şu şekilde ifade ediliyor:
“Tarım ekonomisi, tarım politikalarının belirlenmesinde, doğal kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasında ve ülke ekonomisinde tarımın yerinin belirlenmesinde önemli katkılarda bulunan bir alan oluyor. Tarım sektöründe yer alan küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin üretimlerini nasıl artırabileceklerine yönelik çalışmaların da yürütülmesine katkıda bulunan tarım ekonomisi, tarımsal üretim anlamında birçok farklı konuda ülke ekonomisine yarar sağlayan bir alan oluyor.
İthalat ve ihracat değerleri arasındaki büyük farklılıklar, tarımsal üretimde dengelerin bozulmasına yol açabiliyor. Özellikle iş gücü konusunda yetersiz kalınan noktalarda, kaynakların doğru bir şekilde kullanılamaması gibi sorunlar meydana gelebiliyor. Ekim ve hasat zamanları gibi dönemlerde, yoğun iş gücü ihtiyacının karşılanamaması, beklenilen üretim seviyesi hedefine ulaşılamamasına neden olabiliyor.
Tarım ekonomistlerinin yaptığı çalışmalar sonucunda, ülke ekonomisinde tarımın yeri göz önüne alınarak üretim alanlarında ortaya çıkan sorunlara etkili çözümler bulunabiliyor. Daralma görülen ekim alanlarının iyileştirilmesi, tarım ile uğraşan işletmelerin desteklenmesi gibi birçok farklı alanda çalışmalar yapan tarım ekonomistleri, üretimde ortaya çıkan zararın önlenmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.
Tarım ekonomisi, yalnızca tarımsal üretim alanında değil, ürünlerin satışlarında karşılaşılan sorunların ve tedarik zincirinde meydana gelen aksaklıkların da giderilmesi için çalışmalar yapılan bir alan oluyor. Tarım ekonomisi politikalarının, ülkenin tarımsal ihtiyaçlarına yönelik olarak düzenlenmesi, üretimde ve satışta önemli ölçüde artışlar yaşanmasını sağlayabiliyor.
Tarım arazilerinin büyüklüğüne ve toprağın verimliliğinin ölçülmesi sonucunda elde edilen verilere dayalı olarak yapılan tarım ekonomisi planları sayesinde birçok tarım işletmesinin etkili bir üretim planına sahip olabilmesi sağlanıyor. Tarım ekonomisinin ülke ekonomisine ve tarım sektörüne kazandırdığı gelir ve kâr dengesinin yanı sıra, tarım işçilerinin istihdam sorununun çözülmesine de büyük ölçüde katkı sağlaması, tarım ekonomisinin en önemli avantajları arasında yer alıyor.”
YONCA YETİŞTİRİCİLİĞİ
Yonca yaprağı yetiştiriciliği ve pazarlanması konusunda ciddi fırsatlar olduğunu ifade etmekte yarar bulunmaktadır. Yonca yaprağı ile beslenen keçilerin sütünün çok kaliteli olduğu ve ekonomik olarak ciddi fırsatlar sunduğu bilinmektedir.
Bazı araştırmacılar, yoncanın buğday ve arpa gibi insan tüketiminde yer almamasına rağmen yonca üretiminin dünyadaki en önemli mahsul olduğunu desteklemektedir. Araştırmacılar, yonca olmasaydı küresel et ve süt endüstrisinin daha farklı ve muhtemelen çok daha az verimli olacağını belirtiyor.
Dünya süt üretiminin yüzde 16,6- 2’sini keçi sütü oluşturur. Dünyada 62 keçi ırkı mevcut olup süt amacıyla üretilen keçi ırkı 30 civarındadır. Sütçü keçiler için yonca otunun yüzde 16HP rasyosunda olduğu analiz edilmektedir.
Kısaca bu verilere istinaden görünen fırsat net olmakla beraber dünyaya yapılacak olan yonca yaprağı yetiştiriciliği ve pazarlanması, iş ekonomisi ve tarım ekonomisi adına dikkate alınmalıdır.
Saygılarımla,
KAYNAKÇA
Wikipedia
Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarnet
Wikifarmer
OMU

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • zaferözpolatmedya.com
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat