Avukat Neslişah VAROL TAŞ

DÖRDÜNCÜ YARGI PAKETİ İLE GETİRİLEN “TUTUKLAMADA SOMUT DELİL” ŞARTI

Neslihşah Taş /YAZAR

24 Aralık 2022 21:26
A
a

Kamuoyunda 4. Yargı Paketi olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 14.07.2021 tarihi itibariyle yasalaştı. Günümüzde oldukça yankı uyandıran değişikliklerin başında ise “cinsel istismar” suçunun da aralarında bulunduğu katalog suçlarda tutuklama için artık “somut delil” şartının aranacak olmasıdır. Soykırım ve insanlığa karşı suçlar, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, kasten öldürme, silahla işlenmiş kasten yaralama ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış kasten yaralama, işkence, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, hırsızlık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, devletin güvenliğine karşı anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda belirtilen katalog suçlardır.
Değişiklik öncesi kanunen her ne kadar katalog suçlardan tutuklama için kuvvetli şüphe şartı aranmakta idiyse de uygulamada basit bir şüphede dahi tutuklama kararı verilebilmekteydi. İddia edilen suçun katalog suçlardan olması hâlinde detaylı bir inceleme yapılmaksızın doğrudan tutuklama kararlarıyla karşılaşılmaktaydı. Delilsiz tutuklamalar, hürriyetinden yoksun kılınan kişi açısından pek çok hak mahrumiyetine sebebiyet vermektedir. Dosyada hiçbir somut delil olmamasına rağmen haksız ve uzun tutuklamalar neticesinde verilen beraat kararlarında devletin de tazminat sorumluluğu doğmaktadır. Kanun değişikliği ile yukarıda sayılan katalog suçlarda kuvvetli şüphenin somut delile dayanması gerekliliği ortaya konulmuştur.
Bir kısım hukukçular tarafından değişikliklerin cinsel istismar suçu açısından daha çok mağduriyete yol açacağı, delillerin karartılma tehlikesiyle karşılaşılacağı, etkin bir soruşturmanın yürütülemeyeceği savunulmaktadır. Uygulamada karşılaşılabilecek problemler sebebiyle bu endişelere katılmaktayız ancak kanun değişikliğinden ne anladığımızı da ifade etmek isteriz. Esasen bir kimsenin somut delil olmaksızın özgürlüğünden alıkonulmasını hiçbir hukuk düzeni savunmaz ancak önüne gelen bir dosyada hâkimin neyi “somut delil” olarak nitelendireceği, neyi nitelendirmeyeceği çok önemlidir. Bu noktada, esas tartışılması gereken “somut delil” kavramıdır. Ceza davalarında en önemli ve birincil delil mağdurun beyanıdır. Çelişki içermeyen, hayatın olağan akışına uygun ifadeler ceza yargılamasında “somut delil” olarak nitelendirilir. Cinsel istismar mağduru bir çocuğun beyanı, alınan uzman raporu somut delildir. Tanık beyanı keza somut delildir. Cinsel istismar suçunda fiziksel bir bulgu, görsel ve işitsel bir delil aramak ceza muhakemesinin amacıyla bağdaşmaz.

CİNSEL İSTİSMAR

Cinsel istismar, niteliği gereği ispatı güç ve delillerin yok edilme ihtimalinin yüksek olduğu bir suç türüdür. Çocuğun beyanını destekleyen fiziksel bulgu, video, fotoğraf vs. aranacak olması istismar suçu için cezasızlığın önünü açacaktır. Buna kesinlikle müsaade edilmemesi gerekmektedir. Umut ediyoruz ki yargı makamları da bu doğrultuda değerlendirmeler yapacaktır.
Kamuoyunda uyanan “Cinsel istismar suçunun failleri artık tutuklanmayacak.” düşüncesi son derece sakıncalıdır. Cinsel istismar suçunun faili açısından cesaretlendirici bir algı uyandırmak mağduriyeti artıracaktır. Kanun değişikliğinden anlaşılması gereken kesinlikle bu olmamalıdır. Suçu işleyen kişinin, her ne olursa olsun cezasını en ağır şekilde çekeceğinin bilincinde olması ve bu suçu işlemekten uzak durması gerekmektedir.
Dördüncü Yargı Paketi ile getirilen “somut delil” şartı ile haksız tutuklamaların önüne geçildiği takdirde kanun değişikliği doğru anlaşılmış olacaktır. Somut delil olmaksızın kişinin özgürlüğünden alıkonulması ve cezalandırılması hiçbir hukuk sisteminde söz konusu olamaz. Ceza yargılamasında tutuklama bir cezalandırma aracı değildir, geçici tedbirdir. Asıl olan tutuksuz yargılamadır.

 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • zaferözpolatmedya.com
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat