Avukat Neslişah VAROL TAŞ

BOŞANMA SONRASI MAL PAYLAŞIMI

AV.Neslişah VAROL TAŞ /YAZAR

24 Aralık 2022 22:06
A
a


Türkiye’de, son yıllarda evlenme oranı düşerken boşanma oranının arttığı gözlemlenmektedir. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre boşanan çiftlerin sayısı 2020 yılında 136 bin 570 iken 2021 yılında 174 bin 85 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2021 yılında binde 2,07 olarak gerçekleşti.

Boşanma davalarındaki artış, mal paylaşımı hususundaki uyuşmazlıkları da gündeme getirdi. Yazımın başlığını özellikle “boşanma sonrası” olarak vurguladım. Zira eşler arası mal paylaşımı ancak mahkemece verilecek boşanma kararının kesinleşmesi sonrası gündeme gelebilmektedir. Mal paylaşımı davasının boşanma davası ile birlikte ya da ayrı dava şeklinde açılması hâlinde mahkeme, boşanma davasının kesinleşmesini bekletici mesele yapar yani boşanma davası kesinleşmeksizin mal paylaşımı hakkında karar verilemez. Burada anlatılanlar elbette çekişmeli boşanma davaları için geçerli olacaktır. Eşler, anlaşmalı boşanma yolunu tercih ederse malların paylaşımı konusunda serbest iradesi ile serbestçe paylaşım yapabilecektir.

Gelelim, çekişmeli boşanma davasının kesinleşmesi sonrasında mal paylaşımının nasıl yapılacağı hususuna. Türkiye’de en yaygın olan mal rejimi, yasal mal rejimi olan “edinilmiş mallara katılma rejimi”dir. Eşler eğer mal rejimi sözleşmesi yapmamış ise mal paylaşımında edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanacaktır. 01.01.2002 tarihinden önceki edinilen mallarda, “mal ayrılığı rejimi” uygulanacaktır. Bunun sebebi Türk Medeni Kanunu’nda yapılan değişikliktir.

Edinilmiş mallara katılma rejiminde, evlilik birliği içerisinde elde edilen tüm mallar eşit olarak paylaştırılacaktır. Eşlerden birinin çalışıp diğerinin çalışmaması paylaştırmada bir önem arz etmemektedir. Evlilikten önce elde edilen mallar hiçbir surette mal paylaşımına dâhil edilmeyecektir. Evlilik birliği içerisinde edinilse dahi eşler kişisel mallarını uhdesinde tutacaktır. Örneğin eşlerden birine kalan miras, kişisel mal sayılacak ve paylaşıma dâhil edilmeyecektir. Evlilik içerisinde elde edilen malın kişisel mal olduğu ispat edilemezse o mal, edinilmiş mal olarak paylaşıma dâhil edilecektir. Yine eşlerden biri, edinilmiş mallara kendi kişisel malından katkıda bulunmuş ise paylaşım sırasında denkleştirme isteyebilecektir. Örnek olarak anne ve babasından taşınmaz miras kalan eş, bu taşınmazın satış bedeli ve evlilik içinde kazandığı bir miktar parasını bir araya getirerek yeni bir ev satın alırsa miras kalan taşınmaz kişisel mal olduğundan kişisel maldan edinilmiş mala katkıda bulunmuş sayılacaktır. Katkıda bulunan eş lehine doğacak denkleştirme alacağı bu sebeple hakkaniyetli olacaktır.

MAL AYRILIĞI REJİMİ

Mal ayrılığı rejimi ise 01.01.2002 tarihinden önceki edinilmiş mallara uygulanacak olan yasal mal rejimidir. Günümüzde de eşler dilerse sözleşme yaparak bu mal rejimini seçebilir. Kamuoyunda “evlilik sözleşmesi” olarak bilinen bu tür mal rejimini kısaca açıklamak gerekirse şunları söyleyebiliriz: Her eşin malı kendisine aittir. Mal paylaşımı rejimini seçen eşler, evlenmeden önce yetkili memura yazılı beyanda bulunacak ya da evlendikten sonra noterde düzenleme veya onaylama şeklinde sözleşme yapacaktır. Bu sözleşme, şarta bağlı olarak yapılamaz.

Son olarak çok bilinmeyen ancak bilinmesinde fayda gördüğüm olağanüstü mal rejiminden bahsetmek istiyorum. Medeni Kanun’un 206. maddesinde düzenlenmiştir. Bir eşe ait mal varlığının borca batık veya ortaklıktaki payının haczedilmiş olması, o eşin, diğer eşin veya ortaklığın menfaatlerini tehlikeye düşürmüş olması, ortaklığın malları üzerinde diğer eşin bir tasarruf işleminin yapılması için gereken rızasını haklı bir sebep olmadan esirgemesi, diğer eşe mal varlığı, geliri, borçları veya ortaklık malları hakkında bilgi vermekten kaçınması, sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması hâllerinden birinin varlığı durumda diğer eşin istemi üzerine hâkim, mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir. Olağanüstü mal rejimine geçiş, evlilik birliğini koruyan bir tedbirdir. Bu suretle eşlerin mal varlığı ayrılmakta, evlilik birliği içindeki ekonomik denge sağlanmaktadır.

Boşanmanın akabinde mal varlığının paylaşmasına ilişkin yasal düzenlemelere kısaca değindim, umarım, faydalı olmuştur.

Sevgiyle kalın.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • zaferözpolatmedya.com
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat