AFKANİSTAN

Cezmi Ancil/YAZAR

19 Ağustos 2021 22:40
A
a
Kan ile anılan bir ülke Afganistan. Özellikle erkeğin kaburgasından yaratılmasının dahi layık görülmeyip kırbaçla yaratılması yakıştırılan, buna karşın hayvani dürtülerini de unutmayan vahşi erkeğin, cinsel arzularını kara örtüsü altında karşıladığı kadınlar.
 
Kaderine burkalar altında teslim olmuş, modern dünyadan uzak tutulan kadınlar…
Sırasını bekleyen kadınlar…
 
Her din ve her toplum, kendi yaşam tarzını oluşturmak, kendi dinsel ve ulusal motif ve anlayışıyla sosyal, beşeri, siyasi ve iktisadi hayatını kurmakta özgürdür ve kimsenin onu hor görmeye, aşağılamaya, baskı altına almaya hakkı yoktur. Tıpkı onun da kendi yaşam tarzını bir başkasına dayatmaya hakkı olmadığı gibi.
 
Afgan kadını da kendi yaşam tarzı ve sosyal yaşamında, özgür ve bağımsız iradesini paylaşabilmeli, söz sahibi olabilmeli. 
 
Burkanın karşıtı modern yozluk, ahlaksızlık ve çıplaklık değildir. Özgür iradeden ayrılamayacak olan içsel dürtü ve isteklerimizin bilince dönüşüp toplumsal bir mekanizmaya yansıması önemlidir. Bu unsurlar, en azından özgürce ifade edilebileceği maddi koşullara evrilebilmeli ve toplumsal olguda kendine yer edinebileceği ortak bir yaşam tarzı hâkim kılınmalıdır.
 
Bugün Afganistan’ın sorunu; Büyük İskender’in Afganistan’ı işgalinde halkın ne durumda olduğunu, istek ve arzularını bir kenara bırakırsak 1747’deki Ahmet Şah Dürrani’den beridir hiç bitmeyen ve aşılmayan aşiretçi, klancı ve kabileci toplulukların kendi iç çatışmaları ve iktidar kavgalarıdır.
 
Din ve mezhep ayrılıklarıyla bezenip, allak bullak süslenip aşiret baskılanması altında, kapalı toplum biçiminde yaşayan kadınların kitle hâline getirilmesi, yıllardan beridir süregelen ve süregidecek olan kanın nedenlerinin en başında gelir.
 
Afganistan’ın bu makûs talihsizliğine bir de dış müdahaleler eklenince kaçınılmaz son yine kan ve yine öncelikli kurban da kadınlar…
İran ve Pakistan, öteden beri siyasi hesaplarına Afganistan’ı ekledi. İran, ABD ve Suudi Arabistan karşıtlığında zorunlu olarak kendi varlığını koruma çabasıyla Humeyni’den sonra Şii yayılmacılığı ve Fars milliyetçiliği ile bölgede varlığını hissettirdi. Ondan önce de Rus ve İngilizlerin, 19. yüzyılda Afganistan üzerinden oyun kurma girişimleri bu ülkenin üzerinde eksik olmayan bir kara bulut oldu. Bu durum, Afganistan halkı diye bir halkın olmamasıyla açıklanabilir mi acaba? Bilmiyorum.
 
Nüfusu Peştunlar, Tacikler, Hazaralar, Özbekler, Aymaklar, Türkmenler, Kırgızlar ve Pamirlerden oluşan Afganistan’ın, etnik bütünselliğini ortak bir hedefte ve amaçta buluşturacak bir gayesi bulunmuyor. Bu durumun kaynağı, aşiret ve mezheplerin kendi iç dinamiklerinde modern, çağdaş, üretken ve ortak toplumsal bir yaşamı örgütleyememesi ve dış güçlerin bu huzursuzluktan faydalanmayı istemesidir. 
 
Hiçbir sosyal yapı ve toplumsal kuruluş, dinsel motiflerle terbiye ve ıslah edilemez. Dinsel motiflerin güzel ve iyi yanlarının, toplumsal yaşamda kendine yer edinmesi bir yana, dayatılması, çarpıtılması, siyasi ve ticari kâr amacıyla istismar edilmesi haklı ve meşru olamaz.
 
Türk halkı, Kurtuluş Savaşı’yla bugünkü sosyal yapıyı kazanmıştır. Bu sosyal yapının eksik yanlarının geliştirilmeden, daha adil ve daha hakça bir moderniteye oturtulmadan bozulmaya çalışılmasıyla geri dönülecek yer, Afganistan olabilir. Bu tehlikenin, insanların kuşkuları arasında yer etmesi kaçınılmazdır.
 
Afganistan üzerinden insanların dini inançlarına dil uzatmak da bir o kadar tehlikeli, saygısızca ve gereksizdir. Afganistan’da akan kanın asıl sorumlularını görmezden gelmemizi sağlar, bilgi kirliliğine hizmet eder.
 
Dinsel motif ve kişilikler, insanların düşünsel özgürlüklerinden bir tanesidir. Kimsenin dil ve el uzatmaya hakkı yoktur.
Buna kendinde hak bulanları Afganistan’da görmek istemek de Taliban’ın arzu edebileceği bir şeydir sanırım.
 
Özgürlük herkes için.
 
Kadınlar…
 
Bizim kadınlarımız…
 
Afganistan kadınlarına selam olsun.
 
 

 
1000
icon
Olan hep müslümanlara vekadınlarına olur hiç gördünüzmü yabancı kadınların hakir görüldüğü bir ülke? 23 Ağustos 2021 13:53

Aysrl yorulmaz

0 0 Cevap Yaz
Mustafa ozenc 19 Ağustos 2021 23:22

kadınlarımız her daim uretgenligi gergi yaşamı anlamlı kılan, kadın cigliginin olmadığı yerlerde insanlar sagirdirlar....kadının olmadığı yerde yaşam sefil ve yetim dir.

0 0 Cevap Yaz
Mustafa ozenc 19 Ağustos 2021 23:22

kadınlarımız her daim uretgenligi gergi yaşamı anlamlı kılan, kadın cigliginin olmadığı yerlerde insanlar sagirdirlar....kadının olmadığı yerde yaşam sefil ve yetim dir.

0 1 Cevap Yaz
hava durumu HAVA DURUMU
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
  • zaferözpolatmedya.com
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat