Hamburglu öğrencilere öğrenim desteği

Kategori: Hamburg - Tarih: 23 Nisan 2021 23:43
Hamburglu öğrencilere öğrenim desteği

Hamburg’da dijital eğitim ve öğretimde, öğrenim güçlüğü yaşayan öğrencilere ek ders uygulaması getiriliyor

Hamburg’da koronavirüs pandemisi nedeniyle öğrenimde sekteye uğrayan öğrenciler için yeni bir düzenleme getiriliyor. 
Öğrenme metot ve yöntemlerin kısmen kısıtlanması sonucunda, dijital eğitim ve öğretime geçiş, çok sayıda öğrencinin algısal, duygusal ve sosyal gelişmelerini engelledi.  
Özellikle öğrenme zorluğu olan veya sosyal dezavantajlı ailelerden gelen öğrenciler ile okul öncesi eğitim alan çocuklar, yüz yüze eğitimden uzak kalmaları nedeniyle öğrenimde güçlük çekiyor.
Ek ders önergesi
Bu durumun yarattığı olumsuz gelişmeleri engellemek amacıyla Hamburg Eyaleti Hükümeti Ortakları SPD ve Yeşiller partileri bir önerge verdi.
Önerge, öğrenimde geri kalan öğrencilere destek olmak için Hamburg okul tatillerinde sunulan ek ders alma imkânlarının yaygınlaştırılmasını ve teşvik derslerinin artırılmasını hedefliyor.
 

 

https://www.gazetehamburg.com/haberprint/hamburglu-ogrencilere-ogrenim-destegi-14074.html